Xinhgapo hoan nghênh Mỹ bổ nhiệm đại sứ về ASEAN

    Báo VTC News
    Gốc

    Tin của hãng Bernama ngày 1/5 cho biết Xinhgapo, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã hoan nghênh việc Mỹ bổ nhiệm ông Scot Marciel làm Đại sứ Mỹ về các vấn đề ASEAN.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247433/Default.aspx