Xin phép sử dụng tạm thời vỉa hè để trông giữ xe đạp, xe máy

Hỏi:Gia đình tôi có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè trước cửa nhà làm điểm trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ việc kinh doanh của gia đình và các cửa hàng khác trong khu vực. Đề nghị quý báo cho biết việc trông giữ xe phải có các điều kiện gì, thủ tục như thế nào?Hồng Nga (quận Ba Đình)