Xin nhận là "hộ nghèo"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Cuộc họp thôn hôm ấy có tới gần 100% số hộ đi họp. Đây là con số kỷ lục về số người đến họp thôn. Còn như những kỳ họp trong năm, ông trưởng thôn gọi loa rát họng mà chỉ được hơn hai chục người đến họp. Có kỳ phải hoãn họp vì số người chỉ được trên dưới chục người (cả thôn có hơn 100 hộ).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146399&sub=127&top=39