"Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Câu chuyện của Đại tá Nguyễn Thế Trinh càng làm người đọc thấm thía hơn ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120045&sub=50&top=37