Xin lỗi!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nó thấy cảm động và rồi nó thấy nó buồn, buồn lắm.Cảm giác đó y như khi nó nghĩ về T. Ngày xưa nó cũng từng để cho T đợi nó thế, có điều lúc đó nó không hề biết... Bây giờ nó biết, nó đã nhìn thấy nhưng nó phải làm như không hề thấy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=82867