"Xích Bích" ra mắt báo giới Hàn Quốc

[Kênh14] - Eo ôi, anh Kim Thành Vũ chụp hình "xí trai" thế?