Xi măng đang bị làm giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Các nhà thầu cho biết giá ximăng bán lẻ trên thị trường hiện đang bị đẩy lên rất cao, có hiện tượng làm giá từ các đại lý cấp nhỏ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=35773