Xi măng Bỉm Sơn chào bán 10 triệu cổ phiếu

    Gốc

    27/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn phát hành 10 triệu cổ phiếu ra công chúng ...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=be181deb21d9ca&page=category