Xét xử Khmer Đỏ: Những tội ác không thể tha thứ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau 3 ngày (từ 30/3) tập trung làm rõ bối cảnh ra đời của nhà tù S-21 (hay còn gọi là Toul Sleng), nơi có ít nhất 16.000 người Campuchia bị tra tấn và giết hại, ủy viên công tố đã đưa ra các chứng cứ buộc tội Duch như mời nhân chứng đối chất và sử dụng thêm 2 cuốn phim tài liệu của bộ đội Việt Nam quay cảnh nhà tù Tuol Sleng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/4/111227.cand