Xét xử 5 kẻ phá hoại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 1-7-2008, Tòa án thành phố Phnôm Pênh đã mở phiên tòa xét xử 5 kẻ đặt thuốc nổ phá hoại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia ở Phnôm Pênh ngày 29-7-2007.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/172661