Xét tuyển NV2: Khổ vì giấy chứng nhận kết quả thi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Khi thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV2 không còn nhiều nữa, nhiều thí sinh (TS) trên điểm sàn CĐ vẫn không nhận được phiếu số 1 và số 2 để xét tuyển NV2.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/9/5/260165.tno