Xét thưởng báo chí về đề tài an ninh, trật tự

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sáng 24-10-2007, Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo xét thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài an ninh, trật tự trong hai năm 2006 - 2007. Nội dung các tác phẩm xét thưởng tập trung...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-10-24.8227969658