Xếp lương đối với sĩ quan quân đội chuyển ngành

(Chinhphu.vn) - Ông Bành Xuân Dũng (truongnangkhieuhp@gmail.com) là sĩ quan quân đội, đã công tác trong ngành được 21 năm, quân hàm thiếu tá, hiện nay đang hưởng hệ số lương là 6,0. Do hoàn cảnh gia đình, ông Dũng đang có ý định chuyển ngành sang cơ quan khối dân vận của tỉnh ủy.

Ông Dũng hỏi: Khi tôi chuyển ngành sang dân sự thì hệ số lương của tôi có được giữ nguyên không? Có luật nào quy định về vấn đề này không? Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời thắc mắc của ông Dũng như sau: Hệ số lương khi sĩ quan chuyển ngành áp dụng theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/2/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng. Theo đó, tại điểm d, Khoản 1, Điều 3 quy định: Sĩ quan chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được xếp lương phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương sĩ quan đã được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương sĩ quan với hệ số lương (theo công việc) mới trong thời gian tối thiểu là 18 tháng, kể từ khi quyết định chuyển ngành có hiệu lực và do cơ quan, đơn vị mới chi trả. Trong thời gian bảo lưu, nếu hệ số lương mới được xếp bằng hoặc cao hơn hệ số lương sĩ quan đã được hưởng trước khi chuyển ngành thì hưởng hệ số lương mới. Trường hợp Thiếu tá Bành Xuân Dũng đang hưởng hệ số lương sĩ quan 6,0, khi chuyển ngành sang cơ quan khối dân vận của tỉnh ủy, là tổ chức chính trị hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được cơ quan mới xếp lương phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Nếu hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương 6,0 ông đã được hưởng trong quân đội thì được cơ quan mới bảo lưu hệ số lương đủ 6,0 cho ông trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. Trong thời gian bảo lưu, nếu hệ số lương mới được xếp bằng, hoặc cao hơn hệ số lương sĩ quan 6,0 mà ông đã được hưởng trước khi chuyển ngành, thì ông Bành Xuân Dũng được hưởng hệ số lương mới. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.