Xếp hàng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáng thứ bảy, Co.opMart Cống Quỳnh đông hơn ngày thường. Một phụ nữ đẩy xe hàng đến gần quầy tính tiền. Trước chị, có hai người đang chờ. Cô con gái nhỏ của chị có vẻ sốt ruột nhưng chị nhẹ nhàng bảo con: “Phải xếp hàng thì các cô chú ở đây mới biết ai trước, ai sau mà giải quyết cưng à”.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200847/20081117112450.aspx