Xếp hạng sao cho khách sạn, làng du lịch

TT - Sở văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh, TP được xếp hạng sao cho khách sạn, làng du lịch thuộc địa phương mình quản lý. Đó là một trong những nội dung của thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT, do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ vừa ban hành.