Xếp hạng rating phim truyền hình Thái Lan ngày 9/10/2019

Xếp hạng rating phim truyền hình Thái lan ngày 9 tháng 10

Sau đây là xếp hạng người xem phim truyền hình Thái Lan trên toàn quốc được đo bởi Nielsen Thái Lan vào thứ 4 ngày 09 tháng 10 năm 2019.

1. Roy Arkart (CH7)

Tập 14 (Tập cuối) : 5,6%

Diễn viên: Oil Thana và Thisa Varitthisa

2. Phatu Kat (ONE 31)

Tập 31 : 3,5%

Diễn viên: Tre Porapat, Neng Saran, Mam Kathaleeya và Bifern Anchasa

3. Plerng Ruk Plerng Kaen (Thai TV3)

Tập 8 : 2,5%

Diễn viên: Jooy Warattaya, Panjan Prama, Rita Srita và Boy Pakorn

4. Rueng Bon Tiang (ONE 31)

Tập 10: 0,6%

Diễn viên: Shahkrit Yamnam và Pinky Savika

5. Plara Thong Krueng (GMM 25)

Tập 16: 0,4%

Diễn viên: Oil Thana và Mook Worranit

6. Pha Dong Payak (PPTV)

Tập 23: 0.3%

Diễn viên: Man The Face and Namwan The Face

7. Mae Mod Jao Sanae (GMM 25)

Tập 11: 0,2%

Diễn viên: Shahkrit Yamnam và Vill Wannarot

Phim truyền hình buổi tối8. See Mai Karn (CH7)

Tập 26: 6.0%

Diễn viên: Ko Vasin và Mameaw Po.rnchada

9. Siang Euan Sateuan Dao(ONE 31)

Tập 39: 4,4%

Diễn viên: Point Cholawit và Kaimook Rungrat

10. Heha Mia Navy (Thai TV3)

Tập 5: 3,2%

Diễn viên: Kong Sarawit và Michelle Behrmann

Ng T Hà