Xếp hàng để gặp 'thần sống' nhỏ nhất thế giới, cao chưa đầy 50cm

Hàng dài người đang xếp hàng để được gặp'vị thần sống' nhỏ bé nhất thế giới. Đó là ông Narayan Nand Giri Maharaj, 55 tuổi, chỉ cao có vẻn vẹn 45,7cm và nặng 18kg.

Q.N (Theo Ruptly, Reuters)

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/xep-hang-de-gap-than-song-nho-nhat-the-gioi-cao-chua-day-50cm-a-92045.html