Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mới ký Quyết định số 93/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 12) đối với 5 di tích.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xep-hang-5-di-tich-quoc-gia-dac-biet-26381.htm