Xem xét xử lý công ty Tung Kuang

Công an, sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục theo dõi, đánh giá việc khắc phục, xử lý môi trường của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp.

Về việc chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang (trụ sở ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xả trộm nước thải không qua xử lý ra môi trường, ngày 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp xem xét biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chi nhánh Công ty. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang cần nhận thức rõ những vi phạm, sớm có văn bản cam kết không vi phạm môi trường với địa phương. Công ty cần sớm vận hành thử hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn; tiếp tục có biện pháp xử lý tổng thể ô nhiễm tiếng ồn, mùi, bụi; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra; hợp tác với địa phương trong việc kiểm tra hoạt động của công ty. Đồng thời, Công ty cũng cần sớm có các biện pháp khắc phục, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sớm trả lời về cơ chế hỗ trợ, bồi thường cho địa phương. Các ngành chức năng như: Công an, Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục theo dõi, đánh giá việc khắc phục, xử lý môi trường của doanh nghiệp; sớm có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp; có phương an bảo đảm an ninh trật tự khi nhà máy hoạt động trở lại. Tỉnh Hải Dương đồng ý về chủ trương tháo dỡ niêm phong và cho doanh nghiệp hoạt động trở lại khi đã bảo đảm các vấn đề về môi trường và được cơ quan Công an, Tài nguyên môi trường có văn bản đề nghị. Tỉnh sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các ngành chức năng cần tiếp tục theo dõi, quan trắc liên tục về môi trường khu vực doanh nghiệp hoạt động. Doanh nghiệp cần tiếp tục có trách nhiệm với cộng đồng Theo báo cáo của đại diện Công an tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, đại diện thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc: thời gian qua, chi nhánh Công ty Tung Kuang đã tích cực khắc phục những vi phạm về môi trường./. TTXVN