Xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm trong hoạt động khoáng sản

    32 liên quanGốc

    Tại Văn bản số 8417/UBND-VP, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình. Thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan trong việc kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra các vi phạm trong hoạt động khoáng sản.

    Hiện trường một vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

    MỸ PHƯỢNG

    Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/thoisu/201909/xem-xet-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-de-xay-ra-vi-pham-trong-hoat-dong-khoang-san-872128/