Xem xét phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

Tin từ Văn phòng Quốc hội, ngày 3- 10 tại Nhà Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV. Đây là phiên họp quan trọng chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 này.

Xem xét phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 - Ảnh 1

Phiên họp diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 3 đến ngày 6-10, đợt 2 ngày 17-10. Trong chương trình làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số dự án luật, trong đó có Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật quy hoạch... Sau đó, UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Nếu không có gì thay đổi, trong ngày làm việc đầu tiên, Tổng kiểm toán nhà nước sẽ trình bày kế hoạch kiểm toán năm 2017; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội nêu quan điểm thẩm tra; UBTVQH đánh giá về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Trước đó, Bộ luật này đã được Quốc hội thông qua, sau đó phát hiện ra nhiều lỗi và phải ra nghị quyết lùi hiệu lực thi hành (từ 1/7/2016) cho đến khi sửa xong các lỗi.

Hà Phong