Xem xét giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân.

Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngày 22/2.

Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: quochoi.vn)

Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo chương trình dự kiến, sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Tiếp đó, cơ quan thường trực của Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Một nội dung đáng chú ý khác được đưa vào chương trình phiên họp thứ 30 là xem xét tờ trình của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện kiểm sát Nhân dân.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 736 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch, Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng 7/3 theo hình thức trực tiếp tại Phòng Thăng Long (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương.

"Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá", kế hoạch nêu rõ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hội nghị nhằm tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cũng theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội nghị sẽ tập trung quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng, các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, đặc biệt trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết luật, nghị quyết.

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xem-xet-giao-bo-sung-so-luong-kiem-sat-vien-cua-vien-kiem-sat-nhan-dan-ar854283.html