Xem xét giãn thuế thu nhập cho nhà đầu tư chứng khoán

    Báo VnEconomy
    12 đăng lạiGốc

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét hai phương án thực hiện thuế thu nhập cá nhân trong cuộc họp tuần này...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20081222054844328P0C7/xem-xet-gian-thue-thu-nhap-cho-nha-dau-tu-chung-khoan.htm