Xem xét gia hạn thêm thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Các quy định về khấu trừ, hoàn thuế được đại biểu đặc biệt quan tâm và cho ý kiến.

Theo đại biểu, hiện thời gian để chủ đầu tư lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán 1 dự án trung bình mất khoảng 18 tháng. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần xem xét kéo dài thêm thời gian hoàn thuế gia trị gia tăng cho các cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư. Riêng quy định hoàn thuế cho những hóa đơn trên 5 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng cũng đang có nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về tổng quan dự thảo, đại biểu cho rằng từ ngữ trong dự thảo rất khó hiểu nhưng lại không có điều khoản giải thích. Nhiều quy định chưa rõ và đang dành quyền cho Chính phủ quy định quá nhiều. Đại biểu đề nghị xem xét bổ sung, hoàn thiện thêm dự thảo trước khi trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xem-xet-gia-han-them-thoi-gian-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-218769.htm