Xem thư pháp trên tem

TTCT - Nghệ thuật thư pháp (callygraphy) từ lâu đã được nhiều nước trên thế giới coi trọng và xem là một loại hình nghệ thuật đặc thù “cao cấp”.