Xem phim tài liệu quốc tế tại Hà Nội

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Tuần lễ phim tài liệu quốc tế sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 15 - 19/6 do Hãng phim Tài liệu Khoa học trung ương, Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Bỉ, Đại sứ quán Thụy Sỹ và Viện Goethe tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/6/114248.cand