Xem phim Flash thoải mái hơn với MOYEA FLV PLAYER 1.0.0.36 (MFP)

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Chỉ cần sử dụng trình duyệt Web đã được cài đặt trình đính kèm Adobe Flash Player ActiveX là bạn đã có thể xem phim FLV ngay lập tức. Tuy nhiên, phương pháp thưởng thức này còn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là tốc độ phát video trực tuyến

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=13356