Xem 'pháp sư Trung Hoa' di dời tòa nhà 7.000 tấn sang chỗ mới

Mới đây, trường tiểu học Lagena ở Thượng Hải, Trung Quốc có tuổi đời gần gần 90 năm được các 'pháp sư' di dời để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại mới.

Xem “pháp sư Trung Hoa” di dời tòa nhà 7.000 tấn sang chỗ mới

Lý Thùy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/xem-phap-su-trung-hoa-di-doi-toa-nha-7000-tan-sang-cho-moi-1931972.html