Xem người Đức tái chế mũ bảo hiểm trong quân đội

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức tận dụng mọi nguyên liệu có thể để xây dựng lại, trong đó có việc tái chế mũ bảo hiểm của binh sĩ.

Video: Xem người Đức tái chế mũ bảo hiểm trong quân đội: