Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa

Chú rể mặt mếu, cuộc chiến tranh chỗ ngồi, laptop độc của học sinh... là những hình ảnh kỳ quặc và hài hước chỉ có ở châu Á.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 1

Nên vui hay nên buồn đây.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 2

Anh cứ yên tâm ngủ đi nhé.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 3

Cái tội không nhường chỗ.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 4

Đi học về.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 5

Mùa Đông không lạnh.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 6

Laptop của học sinh.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 7

Một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 8

Đã tìm thấy nàng.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 9

Vui chơi mùa lũ.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 10

Làm chai nào.

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 11

Xem mà không biết chú rể cười hay mếu nữa - Ảnh 12

Chỉ có thể là sinh viên.