Xem lại siêu phẩm cầu vồng của Khuất Văn Khang vào lưới U23 Malaysia

Xem lại siêu phẩm đá phạt của Khuất Văn Khang góp phần giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Khuất Văn Khang.

PV

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/golf-doanh-nhan/xem-lai-sieu-pham-cau-vong-cua-khuat-van-khang-vao-luoi-u23-malaysia-208424.html