Xem Không quân Mỹ thả xe bọc thép xuống đất

Trang Business Insider đăng tải một buổi tập trận của Không quân Hoa Kỳ, thao tác thả xe bọc thép xuống mặt đất.

Đợt tập trận có sự tham gia của Phi đội Vận thăng 16 tại căn cứ Charleston ở Nam Carolina.

Đây là một phần trong hoạt động tập trận thường niên của Mỹ, nhằm giúp không quân có thể nhanh chóng triển khai trong tình huống có khủng hoảng.

Lê Thu