Xem hướng cho nhà theo phong thủy

    Gốc

    Phong thủy tốt xấu của một ngôi nhà là căn cứ trên nhiều loại yếu tố. Cụ thể như phương hướng, địa thế núi sông xung quanh, thời gian không gian hiện...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/phongthuy/2007/11/07/044739/1234