Xem "Diễn võ đình"

    Gốc

    ND- Phải chờ đến lễ kỷ niệm 100 năm Ngày mất của danh nhân Đào Tấn  (26-8-2007) chúng tôi mới được xem một trong những kiệt tác của Đào Tấn là vở Diễn võ đình (do các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Đào Tấn mới phục dựng).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105385&sub=80&top=43