Xem cước phí Internet hàng tháng trên mạng

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Thuê bao của Bưu Điện: Nếu muốn xem dung lượng ADSL đã dùng trong tháng hoặc tháng trước, bạn hãy đến địa chỉ http://user.vnn.vn/cgi-bin/tttn.cgi...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/174/20081107060410206/xem-cuoc-phi-internet-hang-thang-tren-mang.html