Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Hơn 600 phóng viên trong và ngoài nước tích cực tác nghiệp bất kể giờ giấc, theo sát, tuyên truyền các thông tin của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 1

Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với diện tích 1.000 m2- lớn nhất từ trước tới nay- đã chính thức hoạt động từ ngày 18-1, tạo điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất cho hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế.

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 2

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 3

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 4

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 5

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 6

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 7

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 8

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 9

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 10

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 11

Xem các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 12