Xécbia tiết lộ kế hoạch đối phó với vấn đề Kosovo

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 14/1, Chính phủ Xécbia thông báo họ đã thông qua một "kế hoạch mật" để thực thi "trong trường hợp" tỉnh ly khai Kosovo "đơn phương tuyên bố độc lập".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231890/Default.aspx