Xécbia có tân chủ tịch quốc hội

Ngày 25/6, Quốc hội Xécbia đã bầu bà Slavica Djukic Dejanovic làm Chủ tịch Quốc hội nước này, mở đường thành lập một Chính phủ liên minh trong vòng một tuần.