“Xẻ xác” máy bay

    2 đăng lạiGốc

    Cả một đống xác máy bay cũ nát cao chất ngất, nhưng chỉ có vài ba người đàn ông hì hục tháo dỡ bằng các thiết bị thô sơ như búa đinh, búa tạ, cưa sắt, kìm... Áo quần nhàu nhĩ, bê bết dầu mỡ, có vẻ họ cũng chỉ là những nông dân thuần túy, chẳng phải là công nhân cơ khí.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77287.cand