"Xê" vượt khó

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Đến Đoàn B24 (Quân khu 4), khi hỏi về đơn vị điển hình trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều giới thiệu ngay, đó là Đại đội 26 cùng tên gọi hết sức bình dị "Xê" vượt khó.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122606&sub=50&top=37