Xe tuk tuk lao xé gió lập kỷ lục Guinness

Anh Matt Everard, người đã mua chiếc xe Thái Lan từ eBay, đã đạt tốc độ 119,6 km/h và đánh bại kỷ lục 110 km/h do sách kỉ lục Guinness thế giới ghi nhận trước đó.

Trúc Huỳnh