Xe tải vào cua tốc độ cao, tông thẳng vào nhà dân ở Trung Quốc

    2 liên quanGốc

    Xe tải vào cua tốc độ cao rồi lao thẳng vào nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc.

    Thiên Ân (Nguồn: Newsflare)

    Nguồn VTC News: https://vtc.vn/video-xe-tai-vao-cua-toc-do-cao-tong-thang-vao-nha-dan-o-trung-quoc-ar641257.html