Xe ô-tô chạy bằng... kim loại

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hãng Genepax, Nhật Bản, vừa tuyên bố sẽ sớm công bố chi tiết công nghệ mô-tơ dựa trên pin đốt bằng hy-đrô, được cung cấp bởi không khí và nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129000&sub=72&top=41