Xe ngoại giao

(Dân Việt) - - Hiện nay xe biển số ngoại giao (80 - NG) dành cho cán bộ ngoại giao các nước đang làm việc tại Việt Nam chạy đầy đường, thế mà nhìn vào thấy người nào người nấy trông “rặt Việt”: Da vàng, mũi tẹt, tóc đen, chả có tí nào là nước ngoài cả.

Hóa ra Việt kiều ta ở các nước đều thành đạt, ai nấy đều có chức có sắc, được cử về Việt Nam làm ngoại giao(?). - Hoàn toàn không phải vậy. Đó là những xe của cán bộ ngoại giao các nước đã từng làm việc tại Việt Nam, nay hết nhiệm vụ, về nước, nên sang tay lại cho các chủ người Việt. Đổi chủ nhưng không đổi biển số. Người đi đường trông thấy phải né, công an cũng không dám hỏi vì xe này có “quyền ưu đãi miễn trừ”, thế là cứ ngông nghênh chạy tới chạy lui. - Thế thì dễ dàng thôi. Từ nay cán bộ ngoại giao nước ngoài nào hết nhiệm kỳ về nước cứ việc thu hồi biển số là xong. Còn xe nào chưa thu hồi biển thì thu hồi nốt. Không còn chuyện nhầm lẫn này nữa. - Nhưng thu hồi không dễ. Muốn mua loại xe có biển số đặc biệt này ngoài việc có nhiều tiền, lắm của, còn phải có quan hệ rộng rãi, quen biết ông nọ, bà kia. Xe ngoại giao, không chừng là do “ông ngoại” nào đó giao cho vậy. Mõ