Xe máy Xbox 360 trị giá 1,3 tỷ đồng

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Được thiết kế theo phong cách "nội tạng" của Xbox 360, đầu Chopper Bike còn có các phim X,Y,A,B đặc trưng trên tay cầm máy game của Microsoft.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Cong-nghe/2008/04/3B9AE354