Xe kéo nhau trong trường hợp này có đúng quy định?

Một xe ô tô chỉ được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định.

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

A

Đúng

B

Không đúng

Theo quy định, một xe ô tô chỉ được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định. Trường hợp này, xe đầu kéo (xe container) đã kéo rơ-moóc nên không được phép kéo thêm xe khác.
Theo điểm h Khoản 3 và Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng với người điều khiển xe khiển xe ô tô kéo theo xe khác, vật khác (trừ trường hợp kéo theo một rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc hoặc một xe ô tô, xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được).

Anh Nhật

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xe-keo-nhau-trong-truong-hop-nay-co-dung-quy-dinh-ar873329.html