Chiếc xe đẩy thông minh nhất từ trước đến nay có giá 3.200 USD

Công ty Smartbe đang phát triển sản phẩm xe đẩy thông minh có thể điều khiển bằng ứng dụng điện thoại và di chuyển tự động theo mỗi bước bạn đi.

Minh Đăng Nguồn: Tech Insider