Xe đầu kéo vi phạm tốc độ hơn 1.000 lần trong một tháng

Qua rà soát từ dữ liệu giám sát hành trình, Sở GTVT Hà Nội phát hiện hàng loạt phương tiện vi phạm tốc độ thu hồi phù hiệu, trong đó cá biệt có xe đầu kéo vi phạm 1.063 lần.

Sở GTVT Hà Nội vừa rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình (GSHT), vi phạm tốc độ từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT của Cục Đường bộ Việt Nam.

Xe đầu kéo thuộc quản lý của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ B.C vi phạm hơn 1.000 lần (Ảnh minh họa).

Xe đầu kéo thuộc quản lý của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ B.C vi phạm hơn 1.000 lần (Ảnh minh họa).

Tính riêng tháng 12/2023, có 1.149 phương tiện vi phạm tốc độ. Đáng chú ý, qua danh sách của Sở GTVT Hà Nội, phương tiện vi phạm tốc độ ít nhất là 6 lần và nhiều nhất là 1.063 lần. Trong đó, có xe đầu kéo thuộc quản lý của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ B.C vi phạm 1.063 lần/90,58472km.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Với các đơn vị có vi phạm trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải cần thực hiện việc rà soát, kiểm tra kết quả khai thác dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ của đơn vị có phương tiện vi phạm. Trường hợp dữ liệu có nghi vấn bất thường, đề nghị đơn vị có văn bản báo cáo cụ thể trước ngày 26/2 đến Sở GTVT Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện, chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành trong đó tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đúng các trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Được biết, với vi phạm về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe mà không thực hiện chấn chỉnh và không gửi báo cáo về việc chấn chỉnh, Sở GTVT Hà Nội sẽ tạm thời chưa giải quyết cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu đối với đơn vị kinh doanh vận tải.

Lê Tươi

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xe-dau-keo-vi-pham-toc-do-hon-1000-lan-trong-mot-thang-192240221102555239.htm