Xe có hai vô lăng

Với chiếc xe có 2 vô-lăng, lái theo hai chiều như nhau thì thế nào gọi là tiến, thế nào gọi là lùi?

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Minh Sơn
Nguồn video: Funny-games