Xe chuối ngào đường ngon khó cưỡng

Món ăn nhìn xa xa tưởng như là xúc xích này thật ra chính là chuối ngào đường. Người bán món ăn mang hương vị miền Tây này là chị Xuân Lan

Xe chuối ngào đường ngon khó cưỡng

Mỹ Uyên - Hải Lê

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/video/xe-chuoi-ngao-duong-ngon-kho-cuong-20191108085 613601.htm